ข่าว : นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

คณะนายกรัฐมนตรี ตรวจราชการจังหวัดพะเยา ติดตามการบริหารจัดการอนุรักษ์ดินและน้ำบรรเทาภัยแล้ง


วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
จังหวัดพะเยา

           วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย ที่หนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ

           โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผอ.สพด.พะเยา นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผอ.กนผ. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในการนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการน้ำพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแม่น้ำอิงเขตที่ 2 (หนองเล็งทราย) ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน กิจกรรมโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ และแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เพื่อบรรเทาภัยแล้ง และการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป