ข่าว : นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ฝึกอบรมหมอดิน 4.0 ปีงบประมาณ 2563


วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จ.นครสวรรค์

           วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 นำหมอดินอาสา จำนวน 30 คน ร่วมกับหมอดินอาสา สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 รวมทั้งสิ้น 500 คน เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหมอดิน 4.0 ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การพัฒนาหมอดินอาสาอย่างเป็นระบบ โดยนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม เน้นการมีส่วนร่วมด้านความคิดของหมอดินอาสา เพื่อนำแนวคิดและประสบการณ์ที่หลากหลายของหมอดินอาสา มาต่อยอดและพัฒนา ให้สามารถแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัยได้รับมอบหมายให้ถอดบทเรียนในหัวข้อการจัดการดินเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งหมอดินอาสาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะได้รวบรวมเป็นแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อไป

           รายงาน :  สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป