ข่าว : นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

อธิบดี พด. ชื่นชมการบริหารจัดการน้ำ บ้านตะแบกงาม ผลิตพืชผักอินทรีย์ ส่งตลาดใหญ่ตามแนวทางเกษตรสมัยใหม่


วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
บ้านตะแบกงาม ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย งหวัดกำแพงเพชร

           วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมแปลงใหญ่ผักบ้านตะแบกงาม ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย

           เดิมเป็นพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ข้าว อ้อย เกษตรกร มีความเสี่ยงสูงจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ราคาพืชผลไม่แน่นอน ดินเสื่อมโทรม จากการใช้ที่ดินต่อเนื่อง โครงสร้างดินถูกทำลาย

           ปี 2542 เกษตรกรเริ่มมีแนวคิดปรับเปลี่ยนเป็นพืชผักอายุสั้นที่ให้ตอบแทนดีกว่า โดยนายสะอาด ศรศิลป์ หมอดินอาสาเป็นแกนนำวางแผนการผลิต โดยใช้ตลาดนำการผลิต ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ำ การจัดการดิน การจัดการผลผลิต การขนส่งสินค้าจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ 38 คน พื้นที่ กว่า 300 ไร่ ผลิตอาหารปลอดภัยส่งโรงพยาบาล และมีการผลิตพืชผักอินทรีย์ในระบบโรงเรือน

           การบริหารจัดการน้ำ โดยใช้วิธีกักเก็บน้ำ ควบคุมน้ำใต้ดิน เพื่อรักษาระดับน้ำของบ่อน้ำตื้น ด้วยระบบการจัดการน้ำที่สอดคล้องกับแผนการผลิตพืช แปลงใหญ่ผักบ้านตะแบกงาม จึงสร้างรายได้ที่ดีให้กลุ่มเกษตรกร

           อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ชื่นชมการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิต และการตลาด ที่ให้ความสําคัญกับการผลิตสินค้าคุณภาพ ระบบการขนส่งการจัดส่งสินค้าสดใหม่ถึงบ้าน ตามแนวทางการเกษตรสมัยใหม่

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป