ข่าว : นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก


วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน กรุงเทพฯ

           วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. นางสาวเบญจพรชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป