นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

           วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ ลงพื้นที่บ้านดอยช้าง เพื่อติดตามความก้าวหน้าแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่อยู่อาศัยทรุดตัวจากการเคลื่อนตัวของดินแนวทางการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม โดยเจาะบาดาลสูบน้ำออก และทำรางระบายน้ำผิวดิน จากข้อมูลการศึกษาของ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก การประชุมในครั้งนี้ ได้เชิญราษฎรบ้านดอยช้างมาร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นและประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ซึ่งจัดทัพเป็น ทีมปฏิบัติงานระบายน้ำ ทีมสำรวจพื้นที่และออกแบบที่อยู่สำหรับราษฎรที่จะย้ายออกจากบริเวณเสี่ยง และทีมสนับสนุนวัสดุปัจจัย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นทีมสำรวจออกแบบ การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรพื้นที่เสี่ยงภัยของดินถล่มโดยเร่งระบายน้ำออก ย้ายที่อยู่อาศัย โดยความร่วมมือของชุมชน จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป