ประกาศเจตนารมย์เดินหน้าเกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง จ.อุบลราชธานี
วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวภัท...

พด. รณรงค์ คัดแยกขยะพลาสติก ลดภัยสิ่งแวดล้อม
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมีการนำพลาสติกมาใช้ในชีวิตประจำวันม...

ตรวจเยี่ยมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หมอดินอาสาอำเภอสำโรง จ.อุบลราชธานี
วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม...