พด. ร่วม “สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ”
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานวันเกษตรภาคอีสาน ป...

พด. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงกระบวนงานและสร้างนวัตกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธาน...

รร.ธนินทรวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธนินทรวิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธ...