พด. ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายพีรวัฒน์ กุญจร ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม ผู้แ...
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะผู้...
รวมพลังปลูกไม้ยืนต้น-หญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นและหญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน...