วันดินโลก 5 ธันวาคม วันดินโลก ( 5 December : World Soil Day)
:) มารวมพลัง ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน Stop Soil Erosion, Save our Future

           ด้วย...

อธพ. แนะจัดการดินดี ทำเกษตรอินทรีย์ พัฒนาผลผลิต บูรณาการขยายตลาด เพิ่มรายได้
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดกาญ...

เตรียมการรับเสด็จ ส.ธ. เปิดงานวันดินโลก ปี 62
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวภัทราภรณ์ โสเจย...