โครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.12 น. พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร...

พด. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันสถาปนา กป. 93 ปี
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นผู้แทนกรมพัฒนาท...

ติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการ สังกัด รธพ.วก. งบปี 62
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ...