พด. ร่วมแผนกำจัดผักตบ ปี 67 ยกคุณภาพชีวิตยั่งยืน
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ...

พด. ติดตามงานโครงการตำรวจพันธุ์ดี จ.น่าน
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดต...

พด. ร่วมเปิดสัมมนา IGNITE THAILAND สู่สินค้าอาหารโลก
วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย ดร.อาท...