กษ. ถวายเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 63
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชากา...

พด. MOU บจธ. การใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) แ...

ประชุมคณะทำงานโครงการปลูกไม้ยืนต้น
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานการป...