สรงน้ำพระพุทธรูป รับพรจากผู้บริหาร พด. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะผู้บริ...

ประชุมขับเคลื่อนวันดินโลก (1/64)
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 17.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประ...

ประชุมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (1/64)
วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธ...