พด. อนุรักษ์ดินน้ำป้องดินชะล้างพังทลาย ที่เกษตรลำปาง...
พด. ร่วม กษ. ตรวจราชการ พบปะเกษตรกรลำปาง...
พด. เตรียมพร้อมแม่จริม น่าน รับ กษ. ตรวจราชการ ...
พด. เตรียมพร้อมรับ รมว.กษ. ตรวจราชการ น่าน...
พด. เตรียมจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 61 ปี 23 พฤษภาคมนี้ ...
พด. ประชุมสรุปผลแก้เกษตรน้ำเค็มบางปะกงไหลเข้าที่...
พด. หารือทำงานวิจัยพัฒนา microbiometer...
พด. ร่วมงาน 82 ปี กรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นสู่ Full Digitalization...
พด. ร่วมประชุม คกก.สร้างอาชีพ-รายได้เกษตรกรพักชำระหนี้ฯ...
พด. เติมความรู้รับมือภัย มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ...
พด. ติดตามงานต่อยอด ศพด. ปากช่อง นครราชสิมา ...
พด. ร่วมเดินหน้าแก้ภัยแล้งเกษตรราชบุรี...
พด. ร่วมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อมบำเพ็ญประโยชน์ถวายในหลวง...
พด. ผลิตน้ำหมักปลาหมอคางดำ เพิ่มผล รักษ์นิเวศ...
พด. ร่วม กษ. ดันกล้วยหอมทองสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพชรบุรี...
พด. โชว์พิพิธภัณฑ์ดิน ชั่งหัวมัน เพชรบุรี ...
พด. ร่วม กษ. ประชุม ครม.สัญจร เพชรบุรี...
พด. ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ปี 67 บันทึกเทป...
พด. ชมดินชีวภาพสกลนครโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก...
พด. ร่วม กษ. ตรวจต้นแบบมะพร้าวน้ำหอม GI สร้างรายได้สูง สมุทรสาคร...