📣กรมพัฒนาที่ดินเชิญชวนทุกท่านร่วมงานวันดินโลก ประจำปี 2566 (World Soil Day 2023) 🌎🌳


วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566
จัดงานระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

           📣กรมพัฒนาที่ดินเชิญชวนทุกท่านร่วมงานวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2566 🌎🌳 ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water: a source of life” ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต 🌱💦 📍กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

           #วันดินโลก #ดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิต
           #WorldSoilDay #soilandwaterasourceoflife

           รายงาน :  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
           ภาพ :  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป