รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อนุวัชร ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 2566”


วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

           วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายอนุวัชร โพธินาม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สัมภาษณ์กับนายคำรณ หว่างหวังศรี ในประเด็น กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ระหว่างวันที่ 5 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของทรัพยากรดินและน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ ในหลวงรัชกาลที่ 9 นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและน้ำที่มีต่อการดํารงชีวิต

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป