ภาพถ่าย “ลากเรือรดน้ำผัก” คว้ารางวัลประกวดภาพถ่าย “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2566


วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

           กรมพัฒนาที่ดิน จัดการประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศจากร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และช่างภาพมืออาชีพ ให้ความสนใจส่งภาพเข้าประกวดจำนวน 205 คน 568 ผลงาน

           สำหรับภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ภาพถ่าย “ลากเรือรดน้ำผัก” ผลงานของ นายธวัช บุญนวม รับมอบโล่ และเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 20,000 บาท โดยมีแนวคิดของภาพ คือภาพถ่ายมุมสูงที่มองเห็นแปลงผักหลากหลายชนิด แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชผักต่างๆ ที่มาจากการมีดินที่ดี และน้ำที่อุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ภาพถ่าย “คุณค่าของแผ่นดิน” ผลงานของ นายอุเทน ฟูศรี ได้รับมอบโล่ และเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 15,000 บาท โดยมีแนวคิดของภาพ คือสะท้อนให้นึกถึงคุณค่าสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาให้ ผืนดิน สายน้ำ ที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตให้อุดมสมบูรณ์

           รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ภาพถ่าย “ฟาดให้ขาว ข้าวจะดี” ผลงานของ นายรังสรรค์ ศรีวรลักขณา รับมอบโล่ และเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 10,000 บาท โดยมีแนวคิดของภาพคือ ชาวนากำลังฟาดต้นกล้าข้าว เพื่อให้รากต้นกล้าสะอาด ต้นข้าวที่เกิดจากดินที่สมบูรณ์จะออกรวง และกลายเป็นข้าวที่มีคุณภาพนั้น ต้องอาศัยน้ำที่หล่อเลี้ยงอย่างสมบูรณ์ ดินดีและน้ำชุ่มเมื่อใด ความสมบูรณ์และความสุขก็จะก่อเกิดตามมา และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 5,000 บาท ได้แก่ นายวชิรวิทย์ เจนหะโลกิจ นายณรงค์ ทาโสม นายปรีชา นกกระจิบ นายประยนต์ ช่างเกวียน นายกัมพล คุ้มวงษ์

           สำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 จะเข้ารับรางวัลในงานแถลงข่าวเปิดงาน "วันดินโลก World Soil Day” ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จะถูกนำไปจัดแสดงแกลเลอรีภาพถ่าย “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ที่งานวันดินโลก ปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5-10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และจัดทำเป็น Photo Book ต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมต่างๆ ของวันดินโลก สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาที่ดิน , เพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก หรือ โทร 1760 ข้อมูลจาก : ศูนย์ศึกษาฯเขาหินซ้อนฯ

           รายงาน :  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
           ภาพ :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน 
           ข้อมูล :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป