รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อาทิตย์ ให้สัมภาษณ์รายการ “ข่าวเช้าหัวเขียว” ประเด็น การจัดนิทรรศการวิชาการในงานวันดินโลก ปี 2566


วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

           วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ รายการ “ข่าวเช้าหัวเขียว” ออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวี ประเด็น การจัดนิทรรศการวิชาการในงานวันดินโลก ปี 2566 ในหัวข้อ ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต บันทึกเทป ณ พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงในงานวันดินโลก ปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป