กรมพัฒนาที่ดิน เดินหน้าประชุมอนุกรรมการวิชาการวันดินโลก ปี 2566


วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

           วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30​ น. ดร. อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการวันดินโลก ปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก และคณะอนุกรรมการเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting การประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบร่างคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการวิชาการฯ พร้อมกำหนดเวลาการดำเนินงานจากคณะอนุกรรมการอำนวยการฯ และแผนผังการจัดงานใหม่จากคณะอนุกรรมการกิจกรรมพิเศษและสถานที่ฯ รวมทั้งพิจารณากิจกรรมการดำเนินงาน และงบประมาณของคณะทำงานภายใต้ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการวิชาการฯ เพื่อให้การจัดงานวันดินโลก ปี 2566 บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดจัดงานวันดินโลก ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water: a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป