อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน


วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2566
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน บ้านหนองเต่า ต.ม่วงตื๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน

           วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน บ้านหนองเต่า ต.ม่วงตื๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน ของนายเสกสถิตย์ ทารินทร์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน กำนันตำบลม่วงตึ๊ด ในพื้นที่ 2 ไร่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ปลูกสัก มีปัญหาดินเป็นกรดและขาดความอุดมสมบูรณ์ สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ได้สนับสนุนการใช้โดโลไมท์ ช่วยปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช และส่งเสริมการใช้ พด. 2 ฉีดเร่งดอกไม้ผลและช่วยให้พืชผักเติบโตดี มีฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งการขุดบ่อน้ำในไร่นา ทำธนาคารน้ำใต้ดิน เลี้ยงปลา ผึ้งโพรง และไส้เดือนดิน ที่ผ่านการศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีความพร้อมในถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจได้เป็นอย่างดี

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป