วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา

           วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา เพื่อประชุมหารือเตรียมการและตรวจพื้นที่จัดนิทรรศการมีชีวิต ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคอาเซียน (CESRA) พร้อมรับฟังความก้าวหน้าความพร้อมในการเปิดศูนย์ฯ CESRA ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคมนี้

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป