วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
จังหวัดจันทบุรี

           วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพร้อมเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานซึ่งจะต้องมีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากฝายชะลอน้ำมากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ที่เกษตรกรและประชาชนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณสำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ร่วมกับนายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ผู้อำนวยสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จากนั้นได้ลงพื้นที่ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯซึ่งในส่วนของบ้านเขาวงกต หมู่ที่ 1 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับพื้นที่วางแบบและผังของฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเตรียมดำเนินการจัดวางกระสอบบรรจุทรายผสมซีเมนต์ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ต่อไป

           รายงาน :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป