วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

           วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการและเยี่ยมให้กำลังใจแปลงเกษตรกรตัวอย่างที่พัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา (โคก หนอง นา โมเดล) ของนายวันนบ ขอสุข และ นายจูยู่ใหม่ มดแดง ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมพัฒนาพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน

           รายงาน :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป