นางอรนาฏ โอวาทตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมชมงานกรมพัฒนาที่ดิน


วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ห้องประชุม ๒ กรมพัฒนาที่ดิน

          

           รายงาน : ว่าที่ ร.ต.(ญ)นิตยา เจริญทรง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : ว่าที่ ร.ต.(ญ)นิตยา เจริญทรง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป