งานวันดินโลก World Soil Day" 5th December 2012 ที่ FAO กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สำนักงานใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

           นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รองอธิบดีด้านวิชาการ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันดินโลก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยมีนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ผศ.ดร.ชวลิต ฮงประยูร นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเฉลิมฉลองงาน "วันดินโลก World Soil Day 5th December, 2012"

           รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : นายสถิระ อุดมศรี นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ข้อมูล : สถิระ อุดมศรี นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป