กรมพัฒนาที่ดินจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนชัยถวายพระพร


วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ณ พารากอนฮอลล์ 1

           กรมพัฒนาที่ดินจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พร้อมชมมินิคอนเสิร์ต The Star (โดม กับ รุจ)

           รายงาน : นายนพล วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : นายนพล วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป