นายสุรเดช เตียวตระกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าาราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน


วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ตึกสันติไมตรี ธรรมเนียบรัฐบาล

           นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ และพร้อมด้วยผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี

           รายงาน : นายนพล วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : นายนพล วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป