พด. เร่งขับเคลื่อนนโยบายปลูกข้าวโพดหลังนา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบปะเกษตรกรบ้านหม้อ จังหวัดอุตรดิตถ์ โครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดหลังนา
พด. เร่งขับเคลื่อนนโยบายปลูกข้าวโพดหลังนา 15 จังหวัดภาคเหนือ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที 9
ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2561
jQuery Slider