ติดตามงานอนุรักษ์ดินและน้ำ ปากช่อง นครราชสีมา
พิธีเปิดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี"
"เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" เตรียมถ่ายทอดนวัตกรรม พด. สู่ เกษตร ๔.๐
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ " ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ "
jQuery Slider