พด. เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2563
อธพ. เยี่ยมชมเทคโนโลยีและการดำเนินงานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
ประชุมคณะกรรมการวิชาการ พด. (1/64)
การบรรยาย เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูล (LDN) ของประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ พด. (1/64)
jQuery Slider