ร่วมประชุมคณะทำงานจัดหาทุนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2561
...
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 5 /2561
...
ตรวจเยี่ยม พื้นที่ไร่นารับน้ำจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย
...
ร่วมพิธี MOU ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ภาคเหนือตอนบน ๒ เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่
...
ร่วมเป็นเกียรติ MOU พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
...
jQuery Slider