การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5
...
การประชุม ติดตามโครงการ ACMECS ปี พ.ศ. 2560-2561
...
นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการด้านการพัฒนาการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
...
การประชุมผู้บริหาร กษ. 34/2560
...
Steering Committee : Thai Rice NAMA
...
jQuery Slider