004/2567 พด.แนะเกษตรกรทำปุ๋ยหมักจากฟางข้าว ลดเผา ลดฝุ่น PM 2.5 รักษาสิ่งแวดล้อม (3603)
003/2567 พด.จัดงาน “วันหมอดินอาสา” 2567 เชิดชูเกียรติเสียสละช่วยขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน ส่งต่อความรู้สู่เกษตรกรไทยทั่วประเทศ (3132)
002/2567 หมอดินสมาร์ท ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ “10 กุมภา วันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน” ปี 2567 พด. โชว์นวัตกรรมการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้หมอดินอาสา (2646)
001/2567 กรมพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ (67)
056/2566 กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมส่งสุขปีใหม่ 2567 เปิด 3 ศูนย์ฯ เรียนรู้ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพ (46)
055/2566 กรมพัฒนาที่ดิน Kick Off “ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม” พร้อมกันทั่วประเทศ หนุนเกษตรกร ทำเกษตรรักษ์โลก ลดฝุ่น PM 2.5 ลดภาวะโลกร้อน (48)
054/2566 “รมช.อนุชา” ชื่นชม 18 เกษตรกรต้นแบบบัตรดินดีและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดมืออาชีพ ในงานวันดินโลกในปี 2566 (37)
053/2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2566 (49)
052/2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดงานวันดินโลกปี 66 “Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” (33)
051/2566 กรมพัฒนาที่ดิน ชวนร่วมงานวันดินโลกปี 2566 ชูแนวคิด Soil and Water : a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต (35)
050/2566 ภาพถ่าย “ลากเรือรดน้ำผัก” คว้ารางวัลประกวดภาพถ่าย “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” เนื่องในวันดินโลก ประจำปี 2566 (34)