016/2565 พด. จับมือ Q-CON หนุนใช้เศษวัสดุอิฐมวลเบาปรับปรุงบำรุงดิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร (2340)
001/2565 พด. เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ในสถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาแพง (2512)
005/2564 พด. มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ส่งสุขเกษตรกรไทยใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมด้วยบริการดิจิทัล (1453)
004/2564 กรมพัฒนาที่ดิน ปลื้ม คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ครบทั้ง 3 สาขารวม 8 ผลงาน (90)
003/2564 กษ. มอบรางวัล “King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2563” (658)
002/2564 พด. ชูผลิตภัณฑ์ใหม่ พด.13 นวัตกรรมไมคอร์ไรซาสำหรับข้าวโพด (118)
001/2564 ก.เกษตรฯ มอบกรมพัฒนาที่ดินขุด "บ่อจิ๋ว" เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำไว้ใช้ ในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทาน และในพื้นที่ที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึง (90)
003/2563 พด.ปลื้ม ! คว้า 7 รางวัลเลิศรัฐ ปี 63 (72)
002/2563 พด. มุ่งยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (90)
001/2563 พด. จัดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ (66)