ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภท
พาดหัวข่าว
เลขที่ข่าว เช่่น 1/2565
รหัสข่าว
ผู้รายงาน
ปีที่นำเสนอ
   

ขอดูข่าวทั้งหมด

ท่านกำลังอยู่ในระบบข่าวประชาสัมพันธ์ เริ่มต้นดูข่าวจาก พด. ในช่วง ปีปัจจุบัน พ.ศ. 2565
ค้นพบจำนวน : 2 รายการ ท่านสามารถคลิ๊กหัวข้อที่สนใจเพื่อเปิดดูเอกสาร

เลขที่ หัวข้อ สำนักข่าว
016/2565 พด. จับมือ Q-CON หนุนใช้เศษวัสดุอิฐมวลเบาปรับปรุงบำรุงดิน พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร (5) พด.
001/2565 พด. เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ในสถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาแพง (260) พด.
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า 1

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 1760 ต่อ 1225, 1326