สื่อประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน “วันดินโลก”

ขณะนี้อยู่ในรายการ “วันดินโลก” ประจำปีพุทธศักราช 2566


เลือกรายการปีพุทธศักราช
2565 2566 2567

รายการประจำปีพุทธศักราช 2566
คลิ๊กที่รายการหรือรูปภาพเพื่อทำการดาวน์โหลด

ป้ายประชาสัมพันธ์
วันดินโลกปี 2566
บอร์ดสามมิติ
วันดินโลกปี 2566
ตราสัญลักษณ์
วันดินโลกปี 2566
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
วันดินโลกปี 2566
ภาพชุดสวัสดี
วันดินโลกปี 2566
ชุดที่ 1
ภาพชุด
“สวัสดีประจำวัน”
ภาพชุดสวัสดี
วันดินโลกปี 2566
ชุดที่ 2
ภาพชุด
“สวัสดีวันสดใส”กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน โทร.02-579-8515 โทร. 1760 ต่อ 1225 ,1326